Naar het 2de leerjaar van de 1ste graad in het secundair onderwijs

2A en 2B borduren verder op 1A en 1B. Overschakelen tussen A-stroom en B-stroom gebeurt niet zo vaak, maar het kan. (Dat gebeurt dan in samenspraak met jou, je ouders, je leerkrachten en het CLB. )

Het zwaartepunt ligt nog altijd op algemene vorming, al zijn het iets minder lesuren per week: 25u in 2A en 20u in 2B.

Zowel in 2A als in 2B krijg je nog 2u schooleigen aanbod per week.

Belangrijk is dat je in het 2de jaar moet kiezen voor een basisoptie. Daaraan worden 5u per week besteed in 2A en 10u per week in 2B.

2A
DBHMCRSAT - SMIKS
2B
DBHSAT - SMIKS
Algemene vorming
25u
Schooleigen
2u
Basisopties
5u
Algemene vorming
20u
Schooleigen
2u
Basisopties
10u
1A
DBHMCRSAT - SMIKS
1B
DBHSAT - SMIKS
Algemene vorming
27u
Schooleigen
5u
Algemene vorming
27u
Schooleigen
5u

Een basisoptie vormt een geheel van lesinhouden, die je laten kennismaken met een bepaald thema of interesseveld uit onze maatschappij.
Door een bepaalde basisoptie te kiezen, leer je jouw interesses te ontdekken. Dat kan je enorm helpen bij je studiekeuze voor het 3de jaar.

Basisopties in SGKRACHT:

Basisopties 2A DBH MCR SAT SMIKS
Economie en organisatie x x x x
Klassieke talen x x x
Maatschappij en welzijn x x x
Moderne talen en wetenschappen x x x x
STEM-technieken x
STEM-wetenschappen x x x x
Basisopties 2B DBH MCR SAT SMIKS
Economie en organisatie x x
Maatschappij en welzijn x x
STEM-technieken x

Opgelet

Welke basisoptie je ook kiest, het heeft geen invloed op je verdere studiemogelijkheden in het 3de jaar, behalve wat betreft Latijn.
Wil je vanaf het 3de jaar Latijn blijven volgen, dan moet je de basisoptie Klassieke talen kiezen in het 2de jaar.

Naar de 2de graad in het secundair onderwijs >

Altijd op de hoogte? Volg ons op Facebook

SG KRACHT