Naar de 2de graad in het secundair onderwijs

En dan is het zover. In de loop van de 1ste graad heb je al wat zicht gekregen op wat je goed kan en wat je graag zou doen. Met dat inzicht én met de hulp van je ouders en je leerkrachten moet je nu kiezen voor een studierichting. En er zijn er wel wat.

Om je weg te zoeken, is het belangrijk te weten dat ze gegroepeerd zijn volgens twee ordeningscriteria: studiedomeinen en finaliteiten. Elke studierichting hoort dus in een bepaald studiedomein én in een bepaalde finaliteit.

Het studiedomein groepeert studierichtingen rond een maatschappelijk interesseveld. De studiedomeinen die je in SG KRACHT vindt, zijn gearceerd:

 • Economie en organisatie
 • Kunst en creatie
 • Land- en tuinbouw
 • Maatschappij en welzijn
 • Sport
 • STEM
 • Taal en cultuur
 • Voeding en horeca
 • Een aantal richtingen zijn zo algemeen (vooral theoretisch) opgevat dat ze niet thuishoren in een bepaald studiedomein. Daarom worden ze domein-overschrijdend genoemd.

De finaliteit deelt studierichtingen in op basis van hun doel. Zo kan je drie categorieën onderscheiden:

 • Doorstroom (DO): studierichtingen die je voorbereiden op verder studeren. Hier maakt men nog een onderscheid tussen domein-overschrijdende doorstroomrichtingen (DODO) en domein-gebonden doorstroomrichtingen (DGDO).
 • Doorstroom en arbeidsmarkt (D&A): studierichtingen die zowel voorbereiden op verder studeren in een bepaald domein als op de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarkt (A): studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Je kiest dus voor een studierichting in een domein dat je interesseert en in functie van de vraag of je na het SO nog wil verder studeren of liever naar de arbeidsmarkt wil.
Met een A-attest na 2A liggen alle wegen voor je open vanuit eender welke basisoptie. Eén uitzondering: Latijn verder studeren kan enkel vanuit de basisoptie Klassieke talen.
Met een A-attest na 2B kies je logischerwijze voor een studierichting uit de Arbeidsmarkt-finaliteit of uit de finaliteit Doorstroom en arbeidsmarkt.

Het overzicht 2de graad in SG KRACHT:

DBH: Don Bosco Haacht
MCR: Montfortcollege Rotselaar
SAT: Sint-Angela Tildonk
SMIKS: Sint-Michielsinstituut Keerbergen

Doorstroom (DO) Doorstroom
en arbeidsmarkt (D&A)
Arbeidsmarkt (A)
Domeinoverschrijdend (DODO) Domeingebonden (DGDO)
Economische wetenschappen (DBH-MCR-SAT-SMIKS)
Grieks-Latijn (DBH)
Humane wetenschappen (DBH-MCR)
Latijn (DBH-MCR-SMIKS)
Moderne talen (DBH)
Natuurwetenschappen (DBH-MCR-SMIKS)
Sportwetenschappen (DBH)
ECONOMIE & ORGANISATIE Bedrijfswetenschappen (SAT-SMIKS) Bedrijf en organisatie (SAT-SMIKS) Organisatie en logistiek (SAT-SMIKS)
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN Maatschappij en welzijnswetenschappen (SAT) Maatschappij en welzijn (SAT-SMIKS) Zorg en welzijn (SAT-SMIKS)
STEM Technologische wetenschappen (DBH)
Biotechnologische STEM-wetenschappen (DBH)
Biotechnieken (DBH)
Elektromechanische technieken (DBH)
Elektrotechnieken (DBH)
Mechanische technieken (DBH)
Elektriciteit (DBH)
Mechanica (DBH)
TAAL & CULTUUR Taal en communicatie (SAT)

Is de gekozen studierichting toch niet wat je ervan dacht, dan kan je tijdens de 2de graad nog een overstap maken, bijv. van het 3de naar het 4de jaar.

Naar de 3de graad in het secundair onderwijs >

Altijd op de hoogte? Volg ons op Facebook

SG KRACHT