Naar de 3de graad in het secundair onderwijs

Na het 4de jaar sta je dan voor de cruciale keuze van een studierichting in de derde graad. Cruciaal omdat het tijdens de derde graad niet meer zo evident is om van richting te veranderen: je kiest voor je afstudeerrichting.

Sommige studierichtingen lopen gewoon verder in de 3de graad, andere splitsen op in verschillende studierichtingen met eigen accenten, nog andere starten pas in de 3de graad. Ze zijn in ieder geval inhoudelijk veel specifieker dan de studierichtingen in de 2de graad en spelen veel meer in op wat je nadien van plan bent: ga je verder studeren of ga je naar de arbeidsmarkt.

Opgelet: modernisering van het SO:

In 2022 – 2023 bereikt de modernisering van het SO het 2de leerjaar van de 2de graad. De leerlingen die in dit schooljaar de 2de graad beëindigen, zullen ook in de 3de graad (dus vanaf het schooljaar 2023 – 2024) het gemoderniseerde studieaanbod krijgen.

Dit studieaanbod ga je, samen met de overgangsmogelijkheden na de 2de graad, in de loop van dit schooljaar terugvinden op deze website.

Leerlingen die in 2022-2023 al aan de 3de graad beginnen, bouwen nog verder op de situatie van vóór de modernisering.

Bij die derde graad horen desgevallend ook nog een voorbereidend jaar hoger onderwijs, Se-n-Se richtingen en specialisatiejaren: dat zijn 3de jaren van de derde graad.
Een voorbereidend jaar HO werkt tekorten in de vooropleiding weg i.f.v. bepaalde richtingen HO. Se-n-Se richtingen bevorderen je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen. Specialisatiejaren zorgen voor een doorgedreven specialisatie in je vakdomein maar leveren ook een diploma secundair onderwijs op (dat je in het 2de jaar van de derde graad nog niet kon behalen).

3de graad (7de jaar)
3de graad (7de jaar) Se-n-Se Specialisatiejaar
3de graad (5de en 6de jaar)
Doorstroom Dubbele finaliteit:
Doorstroom en arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt
Domein overschrijdend Domein gebonden
Domein overschrijdende Studierichtingen Studierichtingen in een bepaald domein:
Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn
STEM
Taal & cultuur

Naar het Hoger Onderwijs >

Altijd op de hoogte? Volg ons op Facebook

SG KRACHT