Naar de 3de graad in het secundair onderwijs

Na het 4de jaar sta je dan voor de cruciale keuze van een studierichting in de derde graad. Cruciaal omdat het tijdens de derde graad niet meer zo evident is om van richting te veranderen: je kiest voor je afstudeerrichting.

Sommige studierichtingen lopen gewoon verder in de 3de graad, andere splitsen op in verschillende studierichtingen met eigen accenten, nog andere starten pas in de 3de graad. Ze zijn in ieder geval inhoudelijk veel specifieker dan de studierichtingen in de 2de graad en spelen veel meer in op wat je nadien van plan bent: ga je verder studeren of ga je naar de arbeidsmarkt.

Opgelet: modernisering van het SO:

Ondertussen is het vierde jaar reeds gemoderniseerd. Volgend schooljaar, in 2023-2024, zal het 5de jaar eveneens gemoderniseerd zijn. Het 6de en 7de jaar/SE-N-SE komen respectievelijk in 2024-2025 en 2025-2026 aan de beurt.
Het studieaanbod voor het 5de en 6de jaar is op onze website al up-to-date volgens de modernisering. Voor het huidige aanbod van het 6de verwijzen we graag door naar de websites van onze scholen.

Het 7de jaar en SE-N-SE werden hier op onze website voorlopig nog niet aangepast.

 

 

Doorstroom (DO) Doorstroom
en arbeidsmarkt (D&A)
Arbeidsmarkt (A)
Domeinoverschrijdend (DODO) Domeingebonden (DGDO)
Economie-Moderne talen DBH-MCR-SMIKS
Economie-Wiskunde DBH-MCR-SMIKS
Grieks-Latijn DBH
Grieks-Wiskunde DBH
Humane wetenschappen DBH-MCR
Latijn-Moderne talen DBH-MCR-SMIKS
Latijn-Wetenschappen DBH-MCR
Latijn-Wiskunde DBH-MCR-SMIKS
Moderne talen-wetenschappen DBH-MCR
Wetenschappen-Wiskunde DBH-MCR-SMIKS
Sportwetenschappen DBH
Moderne talen DBH-MCR-SMIKS
ECONOMIE & ORGANISATIE Bedrijfswetenschappen SAT-SMIKS
Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen SMIKS
Bedrijfsorganisatie SAT-SMIKS Onthaal, Organisatie en Sales SAT-SMIKS
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN Welzijnswetenschappen SAT Gezondheidszorg SAT-SMIKS
Opvoeding en begeleiding SAT
Basiszorg en ondersteuning SAT-SMIKS
STEM Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen DBH
Informatica- en communicawetenschappen DBH
Mechatronica DBH
Technologische wetenschappen en engineering DBH
Biotechnologische en chemische technieken DBH
Elektromechanische technieken DBH
Elektrotechnieken DBH
Industriële ICT DBH
Mechanische vormgevingstechnieken DBH
Elektrische installaties DBH
Lassen-Constructie DBH
Preventief onderhoud machines en installaties DBH
Vrachtwagenchauffeur DBH
TAAL & CULTUUR Taal en communicatie SAT

Bij die derde graad horen desgevallend ook nog een voorbereidend jaar hoger onderwijs, Se-n-Se richtingen en specialisatiejaren: dat zijn 3de jaren van de derde graad.
Een voorbereidend jaar HO werkt tekorten in de vooropleiding weg i.f.v. bepaalde richtingen HO. Se-n-Se richtingen bevorderen je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen. Specialisatiejaren zorgen voor een doorgedreven specialisatie in je vakdomein maar leveren ook een diploma secundair onderwijs op (dat je in het 2de jaar van de derde graad nog niet kon behalen).

Voor het huidige aanbod van onze Se-n-Se richtingen en specialisatiejaren verwijzen we jou graag door naar ons algemeen overzicht op deze website Algemeen overzicht studieaanbod in SG KRACHT – SG KRACHT.

Naar het Hoger Onderwijs >

Altijd op de hoogte? Volg ons op Facebook

SG KRACHT