Op weg naar een ICT-beleid

In het dagelijkse leven kunnen we er al even niet meer omheen; alles digitaliseert in een razendsnel tempo. Ook binnen het onderwijs is de digitalisering, mede dankzij corona, in een stroomversnelling geraakt.

Nieuwe leerplannen zetten in op digitale vaardigheden. Via digisprong worden leerkrachten en leerlingen voorzien van een eigen laptop. Schoolboeken moeten meer en meer ruimte laten voor online gedeelde platforms, rekenmachines worden vervangen door apps en lessen kunnen praktisch overal gevolgd en gegeven worden.

Deze vernieuwingen hebben heel wat voordelen en om ervoor te zorgen dat onze nieuwe generatie jongeren meekan met de digitalisering in onze maatschappij, moet er in de scholen al zo vroeg mogelijk aandacht aan besteed worden.

Natuurlijk vraagt dit een grote inspanning en niet alleen op organisatorisch of technisch vlak. Ook pedagogisch-didactisch is er nog heel wat werk aan de winkel. Scholen hebben nood aan een degelijk uitgewerkt ict-beleid en binnen onze SG willen we daarop inzetten door over de scholen heen ervaringen en tips uit te wisselen, onder begeleiding van de diocesane pedagogische begeleiding.

Zo kwam de werkgroep “Lerend netwerk ict” tot stand, waarin we samen met onze schooldirecties en pedagogisch ict’ers nadenken over manieren om onze leerkrachten zo goed mogelijk te begeleiden in het hele proces van digitalisering. De uiteindelijke bedoeling is uiteraard om de leerlingen digitaal competent en mediawijs te maken.

We denken hiermee een antwoord te bieden op de bezorgdheden van onze leerlingen en leerkrachten en zijn ervan overtuigd dat het leerwinst zal opleveren voor de leerlingen in onze scholengemeenschap.