Naar het secundair onderwijs

Je start in het 1ste leerjaar A of in het 1ste leerjaar B, kort gezegd in 1A of in 1B. Behaal je een getuigschrift van het basisonderwijs (BaO), dan start je normaal gezien steeds in 1A. Behaal je geen getuigschrift van het BaO, dan start je in 1B. Uitzonderlijk kan een leerling mét een getuigschrift wel naar 1B, maar dan is er wel toestemming nodig van de klassenraad, CLB en de ouders.

Zowel in 1A als in 1B heb je 32u per week les waarvan 27u besteed worden aan Algemene Vorming. In 1B gebeurt dat in kleinere groepen en op een rustiger tempo.

Zowel in 1A als in 1B heb je dan nog 5u per week die besteed worden aan keuzeprojecten, ondersteuningslessen, Latijn, STEM … We noemen dit het schooleigen aanbod. De inhoud verschilt dus van school tot school maar heeft telkens de bedoeling jou meer bewust te maken van waar je interesses en je sterktes liggen.

1A kan je volgen in alle scholen van onze SG; 1B kan je volgen in alle scholen van onze SG behalve in het Montfortcollege.

Naar het 1ste leerjaar van de 1ste graad in het secundair onderwijs >

1

BaO

2

1ste graad SO

Algemene vorming
Observeren, dingen uitproberen

3

2de graad SO

Studierichting in een domein en een finaliteit

4

3de graad SO

Afstudeerrichting in een domein en finaliteit

5

Hoger onderwijs of arbeidsmarkt

Altijd op de hoogte? Volg ons op Facebook

SG KRACHT