Zorgen voor elkaar

Voor ‘uitbreiding van zorg’ werken we samen met vrij CLB Brabant Oost (vestiging Keerbergen) www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost en met het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant www.onwnb.be .

Het ondersteuningsnetwerk zorgt voor ‘ondersteuners’ die onze leerkrachten en leerlingenbegeleiders helpen om een goed antwoord te bieden op zorgvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Spijtig genoeg zijn er echter te weinig middelen beschikbaar om aan al die zorgvragen te voldoen.

Tijdens het eerste trimester gingen we daarom in gesprek met onze directies, leerlingbegeleiders, CLB en ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk om te bekijken hoe we de krachten kunnen bundelen om toch zoveel mogelijk zorgvragen te kunnen opnemen.

De overtuiging groeit dat enkel als we hier een ‘samen’-verhaal van maken we effectief stappen kunnen zetten richting inclusief onderwijs.

Wil je graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in SG Kracht? Teken dan in op onze nieuwsbrief.

Wil je ons van dichterbij volgen: facebookinstagram