Bezoek aan het 6e leerjaar

Vorig schooljaar hebben we een pilootproject uitgewerkt, waarbij we onze scholengemeenschap en secundaire scholen gingen voorstellen bij de 6e-jaars van een 7-tal basisscholen, gelegen in de regio’s waaruit we de meeste leerlingen rekruteren.

Uit een bevraging die we toen deden, bleek dat er heel wat basisscholen uit de ruimere omgeving interesse hadden om deel te nemen aan dit project. Iets meer dan 30 scholen tekenden in om een bezoek te krijgen van onze scholengemeenschap. Het project ging op 16 januari 2023 van start en loopt nog tot en met 10 februari 2023.

Wat kunnen de basisscholen tijdens dit bezoek van ons verwachten?

Van onze 4 secundaire scholen, zijn er twee vertegenwoordigd door leerkrachten SO en oud-leerlingen van de betreffende basisschool. We geven een korte voorstelling in de klas aan de hand van een speelse powerpoint-presentatie, gevolgd door een vragenronde of kringgesprek, waarbij de antwoorden (vooral) worden gegeven door oud-leerlingen. We proberen een boeiende voorstelling te geven binnen 1 lesuur.

De bedoeling is dat de leerlingen van de basisschool een antwoord krijgen op een aantal praktische vragen waarmee ze zitten bij de overgang naar het middelbaar, om zo onnodige stress weg te nemen.

Na deze vier weken volgt een evaluatie om het project waar nodig te kunnen verbeteren en misschien nog uit te breiden naar volgend schooljaar toe…

Wil je graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in SG Kracht? Teken dan in op onze nieuwsbrief.

Wil je ons van dichterbij volgen: facebookinstagram